கரிகாற்சோழன் விருது


கரிகாற்சோழன் விருது Murugan Sivalingam - Sri LankaMurugan Sivalingam at Colombo Tamil Sangam
சிங்கப்பூர் முஸ்தபா தமிழ் அறக் கட்டளையும்¸ தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக் கழகமும் இணைந்து படைப்பாளர் மு.சிவலிங்கத்தின் வரலாற்று நெடுங் கதைக்கு கரிகாற்சோழன் விருது வழங்கி கௌரவித்தது. இந் நிகழ்வு கொழும்பு தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்தேறியது. இவ்விரு அமைப்புகளுக்கும் எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.


புகைப்படங்கள்