மூத்த எழுத்தாளர் கி.ராஜநாராயணனுடன்

Mu Sivalingam with Writer Raja Narayanan India
புதுச்சேரியில்  மூத்த எழுத்தாளர்  கி.ராஜநாராயணன், பசுமை இயக்கம் டாக்டர் ஜீவானந்தம், பேராசிரியர் அமரநாதன், பொறியியலாளர்  மனோகரன் ஆகியோர் மு.சி யின் சிறுகதை தொகுப்பொன்றை வெளியிடுவதற்கு ஏற்பாடு  செய்துள்ளனர் .
writer sivalingam-writer-raja narayanan