வெந்து தணிந்தது காலம் - மு.சிவலிங்கம்

Venthu Thaninthadhu Kaalam - Murugan Sivalingam


"வெந்து தணிந்தது காலம்"  -  மு.சிவலிங்கம்